Ajankohtaista

Suomen vanhin taidelainaamo 50v

SUOMEN ENSIMMÄINEN TAIDELAINAAMO
Joensuun Taidelainaamo täyttää 50 vuotta! Samalla taidelainaamotoiminta Suomessa täyttää 50 vuotta:


”Suomen ensimmäinen taidelainaamo perustettiin Joensuuhun vuonna 1971. Oli ilmeinen sattuma, että
ensimmäinen lainaamo avattiin nimenomaan Joensuussa, sillä liikehdintää asian parissa oli ollut jo edellisen
vuosikymmenen loppupuolelta asti mm. Helsingissä. Joensuu viitoitti Suomen taidelainaamomallin.
Joensuun taidelainaamo toimi alusta asti maksullisena lainaamona, vaikka taidelainaamo-ajatusta ajavat
tahot olivat ottaneet lähinnä mallia maksuttomista kirjastotyyppisistä lainaamoista (art lendin library).
Joensuun Taidelainaamo toimi hyvin samantapaisesti kuin Malmön kirjastoon vuonna 1965 perustettu
lainaamo” (Saavutettavaa taidetta, selvitys taidelainaamoiden nykytilanteesta Suomessa; Suomen
Taiteilijaseuran tutkimus, Vilkuna & Korhonen, 2018)


Taidelainaamotoiminnan aloittamisen lähtökohtana oli taiteen tunnetuksi tekeminen laajemmille
kansalaispiireille ja helpottaa taiteen ja yleisön kontaktia. Taidelainaamotoiminnalla joensuulaisten tasa-
arvoisuus lisääntyi; kaikilla kansalaisryhmillä oli mahdollisuus saada taidetta kotiinsa kohtuullisin
taloudellisin uhrauksin. Lainaamo auttoi myös vähemmän tunnettuja nuoria taiteilijoita pääsemään esille.
Suomen ensimmäinen taidelainaamo aloitti toimintansa Joensuun kaupungin kirjastolla maaliskuussa 1971.
Ensimmäiset kuukausivuokrat olivat 5–10 markkaa per taideteos.


Taidelainaamon matka jatkui. Joensuun taideyhdistys (nyk. Joensuun Taiteilijaseura) sai Joensuun
kaupungilta Merimiehenkadulla sijaitsevan ns. Arttelin rakennuksen vuonna 1978. Taloon tuli
työhuoneita, galleria ja myös lainattavia teoksia. Taidekeskus Ahjossa, Taidemuseo ONNI:n tontilla
harjoitettiin jo suuremman mittakaavan lainaustoimintaa vuodesta 1996 lähtien.


Joensuun taiteilijaseura ry:n omistama taidelainaamo sijaitsi vuodet 2006–2020 viehättävässä, vuonna
2006 perustetussa Taitokorttelissa Koskikatu 1:ssä. Taitokorttelissa taide ja käsityö vahvistavat toistensa
imagoa Joensuun kaupunkikulttuurin edistäjänä ja turismin suuntaajana.


Joulukuussa 2020 Joensuun Taidelainaamon toiminta siirtyi takaisin Taidekeskus Ahjoon, Joensuun
Taiteilijaseuran otettua vastuu taidekeskuksen toiminnasta.

Joensuun Taiteilijaseura ry juhlisti 4.3.2021 50 vuotiasta taidelainaamoa muistamalla taidelainaamon perustajajäseniin kuulunutta kuvataiteilija Kauko Ruposta. Ruposelle luovutettiin Joensuun Taiteilijaseura ry:n kunniakirja ja kukat puheenjohtaja Tuija Hirvonen-Puhakan ja varapuheenjohtaja Reetta Gröhn-Soinisen toimesta. Joensuun Taidelainaamo on perustettu maaliskuussa 1971 yhteistyössä Joensuun kaupunginkirjaston kanssa. Silloinen Joensuun taideyhdistys (nyk. Joensuun Taiteilijaseura ry) perusti artoteekkitoimikunnan taidelainaamon suunnittelutyötä varten, jonka jäsenenä Ruponen toimi. Ruposen konstruktiivisia akryylimaalauksia on esillä Taidekeskus Ahjossa 14.3.2021 saakka.

Lämpimät onnittelut!