Ajankohtaista

Ahjon marraskuun näyttelyiden esittelyt

Taidekeskus Ahjon näyttelyt 1.11. - 21.11.2020

1. Koksi-tila: Ville Löppönen, “Interventions”

Ville Löppönen on joensuulainen Kuvataideakatemiasta valmistunut kuvataiteen maisteri. Ahjon Koksi-tilassa on marraskuussa esillä Löppösen näyttely “Interventions”, joka koostuu akryylillä ja öljyväreillä maalatuista muotokuvista. Teoksissa abstraktit elementit yhdistyvät sarjakuvamaiseen fotorealismiin. Näyttelyn nimi viittaa maalauksen väliintuloon arjessa. Maalari on Löppösen mukaan työtä tehdessään 'hidas katselija', joka käy kolmen osapuolen välistä kuuntelevaa keskustelua eli trialogia itsensä, maalauksen ja sen kontekstin välillä. Kyse on dynaamisesta, rakastavasta keskustelusta, joka on jatkuvaa väliintuloa ja huomioimista. Maalaus on Löppöselle irtiottoa ja väliintuloa ja samalla myös dynaamista liikettä, joka tapahtuu reunoilta sisään. Liikkeen suunta on tällöin esittävästä abstraktiin, syvemmälle olemisen merkitykseen ja kasvuun. Muotokuvissaan Löppönen on käsitellyt valokuvien perusteella maalaamiaan figuureja kohti abstraktia pyrkien löytämään esittävien ja ei-esittävien elementtien välille luonnollisen suhteen ja jatkumon. Malleina käytettyjä valokuvia taiteilija on ottanut lapsistaan ja vaimostaan, omasta itsestään, taiteilijakollegoistaan ja englantilai-sen 1900-luvulla vaikuttaneen taidemaalari Francis Baconin kasvoista. Löppönen kertoo, että valokuva henkilöstä on aloituspiste matkalle ja katsomiselle, joka saa olemuksensa vasta välineen kautta. Omakuvien kohdalla maalari korostaa intuition merkitystä. Tekemisen prosessi voi omakuvaa maalatessa aiheuttaa alitajuisten fantasioiden ja sisäisten vireiden intervention, jonka myötä lopputulos voi olla kaukana konkreettisesta omakuvasta.

2. Sysi- ja Hiili-tilat: Arja Valkonen-Goldblatt, “#lifeinprogress”

Arja Valkonen-Goldblatt on Heinävaarassa asunut, Turkuun muuttamassa oleva kuvataiteilija ja Joensuun Taiteilijaseuran kunniajäsen. Hän on koonnut marraskuuksi Ahjon Sysi- ja Hiilisaleihin näyttelyn, jossa on esillä akryyli- ja öljyväritöitä, akvarelleja sekä kaksi esinekoostetta. Näyttelyn nimi merkitsee vapaasti käännettynä keskeneräistä elämää. Taiteilija keksi lisätä nimen eteen hashtagmerkin sukellettuaan noin vuosi sitten instagramin maailmaan. Näyttelyn öljy- ja akryylityöt ovat etupäässä suurikokoisia, värikylläisiä maalauksia, joissa tasapainoillaan esittävän ja abstraktin muotokielen välimailla. Monien maalausten etualalla erottuu jokin tunnistettava hahmo, kuten tuoli, puu tai kukka, mutta taustoilla muotojen ääriviivat katoavat antaen tilaa valon ja varjon leikille. Parhaimmillaan maalaukset tuntuvat avaavan näkymiä johonkin näkymättömään, ei-astilliseen todellisuuteen, jonka rajalle on jäänyt muistumia tuntemastamme maailmasta. Esinekoosteessa 'Matka tuntemattomaan' siivekäs puunukke leijuu Maa-planeettaa kuvaavan pallon yläpuolella pidellen lasta sylissään. Toinen esinekooste 'Omakuva kivenä' on vain käsittelemätön kivenmurikka, joka taiteilijan mukaan muistuttaa kasvoja. Esillä olevissa akvarelleissa Valkonen-Goldblatt on ottanut aiheekseen vuoren. Näyttelyä varten hän maalasi joka aamu pienen kuvan vuoresta, ja lopulta vuorimaalauksia oli koossa n. 300 kappaletta. Akvarellit on tarkoitus lahjoittaa näyttelyssä kävijöille.

3. Kytö-tila: Arttu Nokelainen, “Tiedän, mitä tein viime kesänä”

Artturi Nokelainen on Vapaasta Taidekoulusta valmistunut helsinkiläinen taidemaalari. Ahjon Kytötilassa esillä oleva näyttely koostuu Nokelaisen kasveista ottamiensa valokuvien pohjalta tekemistä puuväripiirroksista, joissa väritetyn pinnan on tarkoitus muistuttaa maalausjälkeä. Koska valokuvamaista tark-kuutta ei ole tavoiteltu, kaikkia kasvilajeja on mahdoton tunnistaa piirroksista. Taiteilijan mukaan teokset ovat allegorioita menneestä ajasta, nostalgiasta, saavuttamattomista mahdollisuuksista ja haaveista, jotka eivät koskaan toteutuneet. Haaveet ovat kuitenkin sitkeähenkisiä kuin yhden piirroksen villiviini, joka jatkaa kasvuaan kivienkin keskellä.

Ville Uotila/Joensuun Taiteilijaseura ry