Ajankohtaista

Kohinan marraskuun näyttelyn esittely

Mirva Liimatta: “Constructed nature” 22.10. - 14.11.2020 Galleria Kohinassa

Mirva Liimatta on Kuopiossa asuva kuvataiteilija. Näyttely koostuu nimeään “Constructed nature” kantavasta videoinstallaatiosta sekä suurikokoisista akva-rellimaalauksista. Teoksissa pohditaan rakennetun ympäristön suhdetta luontoon ja maisemaan. Installaatio on visuaalinen tutkielma, jossa kaupunkiym-päristön sammalista, jäkälistä, muurahaispesistä ja maankamarasta otetut liikkuvat kuvat on heijastettu veistosmaisten kappaleiden valkeille pinnoille. Malausten lähtökohtina on käytetty valokuvia, mutta kuvien kohteet ovat muuntuneet maalarin mielessä satumaiseksi, voimakastunnelmaisiksi unimai-semiksi. Töiden värit ovat puhtaita ja raikkaita; kerroksellisilla väripinnoilla vuorottelevat laveraauksin kuvatut vesi, taivas ja maa sekä tarkoilla viivoilla esitetyt kivet, kannot ja puut oksineen. Ihmisen luomat konstruktiot, kuten rakennukset, junakiskot, puiston penkit ja bussipysäkit, on maalauksissa pää-sääntöisesti rajattu tai häivytetty näkyvistä. Näin ihmisen maailma ikään kuin sulautuu osaksi luonnon kokonaisuutta.

Ville Uotila/Joensuun Taiteilijaseura ry