Ajankohtaista

JOENSUUN ALUEEN KULTTUURIKESKUKSET EHDOTTAVAT VUOSIAVUSTUKSEN KOKONAISMÄÄRÄRAHAN NOSTAMISTA

JOENSUUN ALUEEN KULTTUURIKESKUKSET EHDOTTAVAT
VUOSIAVUSTUKSEN KOKONAISMÄÄRÄRAHAN NOSTAMISTA

Tänään on Taike:n Reilun taiteen manifestin päivä.
"Reilun taiteen manifesti on kampanja taiteilijoiden reilujen palkkioiden puolesta.
Reilun taiteen manifesti kertoo taidealan todellisuudesta. Taiteilijan työ koostuu tyypillisesti monesta palasesta: keikat, toimeksiannot ja muut tilaukset muodostavat tärkeän osan taiteilijan repaleisesta toimeentulosta. Usein näistä töistä tarjotaan taiteilijalle palkkioksi kuitenkin vain näkyvyyttä.
Reilun taiteen manifesti muistuttaa, että aina, kun tilataan taiteilijan osaamista, kyseessä on työ, josta tulee maksaa rahallinen korvaus."

Joensuun alueella toimivat kulttuurikeskukset ovat tärkeä ammattitaiteilijoita työllistävä ja monipuolisesti eri taiteenaloja esittävä verkosto. Kulttuurikeskuksille vuosiavustus on merkittävä sillä se mahdollistaa toimijoille pääsyn valtiollisten avustusten piiriin ja näin moninkertaistaa jokaisen toimijan käytössä olevan vuosibudjetin ja alueelle tuodun taloudellisen resurssin.
Näkemyksemme mukaan Joensuun kaupungin kulttuurikeskuksille osoittama tuki on jäänyt jälkeen toiminnan laajuudesta ja ehdotamme että tuki nostetaan 100.000-120.000 € tasolle vuodesta 2021 alkaen.
Kaupungin näkökulmasta pienellä määrärahan nostamisella saadaan aikaan suurta vaikuttavuutta niin toiminnallisesti, taloudellisesti kuin kulttuurisen hyvinvoinnin näkökulmastakin. Kulttuurikeskusten vuosiavustus (v. 2019 yhteensä 40.000 €) on nykyisellä tasollaan 1-5 % keskusten vuosibudjeteista, ja nostamalla rahoitusta kaupunki pystyy kulttuurikeskusten toiminnan turvaamisen lisäksi myös vaikuttamaan alueen kulttuuri- ja taidekentän laajamittaiseen kehittymiseen.

www.reiluntaiteenmanifesti.fi

Paikalliset kulttuuritoimijat:
Joensuun Taiteilijaseura
www.joensuuntaiteilijaseura.fi
Sirkus Supiainen
www.teatterinayttamo.fi
Kulttuuritehdas Siihtala & Teatteri Traktori
www.traktori.net
www.kulttuuritehdas.fi

ITAK
www.itak.fi
Kulttuuriyhdistys Louhi Ry
www.louhitalo.fi
Esittävän taiteen tila ry & Pakkahuone
www.pakkahuone.info